De lever et farlig liv, døgnfluene. Fikk dessverre ikke opptak av ørreten når den tok denne, bedre lykke en annen gang kanskje.
De lever et farlig liv, døgnfluene. Fikk dessverre ikke opptak av ørreten når den tok denne, bedre lykke en annen gang kanskje.