Her tilbringer jeg mye tid med å vente på det riktige øyeblikket når jeg skal fotografere fugler og dyr.
Her tilbringer jeg mye tid med å vente på det riktige øyeblikket når jeg skal fotografere fugler og dyr.